Nordnorsk Kunstnersenter 2011

Separatutstilling ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær 30.9-6.11.2011.  Utstillingen består av3 større gulvbaserte verk,  Rajidae in Memory I,II og `SeaSound`, 2 større veggbaserte verk `Syklus`og `Moviestar` og `Maria Sypike`, 16 små veggobjekter med ledlys.  

Verkene sirkler rundt tema menneskets forhold til naturen og næringskjeden.

`Rajidae in Memory` inneholder skater som ligger nedstøpt i polyester. Disse er plassert i et kar av blikk som fremmer tanken om forskning, oppdrett, fangenskap. Verkene er en tribute til en avdød venn.  

Sjømus er et element i de mindre objektene, `Maria Sypike`-serien og brukes som opplyst midtpunkt. Den er en fredet kråkebolleslektning som lever et skjult liv i ganger i sanden.  

`Syklus` beskriver næringskjeden i nordområdet og mangfoldet av plankton, som er livsviktig for alt liv i nordishavet.