Veggobjekter

Veggobjektene er utført i lexan og polyesterstøp.  Ulike materialer er støpt inn i formene.