`Kaleidoskop, Madonna, Tidevann I og II`

Utsmykking ved Nordland Psykiatriske Sykehus, Bodø 2009.

Veggobjektene er kjøpt inn som løskunst og plassert i tre etg. fordelt på 3 nye avdelinger på sykehuset.