Våre to gode og trofaste hjelpere. Vi klarer oss ikke uten!